Wroclaw13
Poland


Bogucka, Jadwiga (Adam Mickiewicz University, Poznan)
Dudek, Natalia (KUL)
Jagieła, Katarzyna (University Of Warsaw)
Klimaszewska, Marta (University Of Warsaw)
Miszczyszyn, Marta (University Of Warsaw)
Nowak, Arkadiusz (University Of Wroc³aw)
Podlaska, Katarzyna (Wroclaw)
Rominiecka, Marta (Adam Mickiewicz University, Poznan)
Smolińska, Anna (University Of Wroc³aw)
Stolarski, Lukasz (UJK)


home